Provideo PV810
Chipsatz


3dfx Banshee
Provideo PV810
SD-RAM PCB date 9846

Provideo PV810
______________________________________

Provideo PV810 (SG RAM version)
SG-RAM PCB date 9844

Provideo PV810 (SG RAM version)
Chiptakt
105MHz
Speicher
16MB SD-RAM
Speichertakt
105MHz
Speicherinterface
128Bit
Speicherbandbreite 1,68GB/sec
MegaPixel/sec 105
MegaTexel/sec 105
Max 3D aufloesung